aze eng rus
     
   
   
   
   
   
   
 
  ətraflı
 
  ətraflı
 
  ətraflı
 
ətraflı
 
Beynəlxalq Yüklərin Dəmir Yoli ilə Daşınması

ILHAM Co Beynəlxalq Yük Daşımaçılığı Şirkəti yüklərin dəmir yolu ilə daşınmasını həyata keçirir.

Şirkətin dəmir yolu ilə təklif etdiyi xidmət növləri:

  • İstənilən miqdarda yükün qəbulu: Bir konteynerdən bir vaqona kimi yüklərin qəbulu;
  • Yüklərin daimi izlənməsi;
  • Kompleks, kiçik həcmli, o cümlədən xüsusi şərtlər əsasında daşınma tələb edən yüklərin daşınması;
  • Ağır və iri qabaritli yüklərin daşınmasında yükün bərkidilməsinin təşkili;
  • Xüsusi yüklərin daşınması üçün ayrıca marşrutların təşkili;
  • Qərbi Avropadan və Cənub Şərqi Asiyadan dəmir yolu ilə yüklərin təşkili.
Daşınmanın bütün mərhələlərində, son nəticə olaraq siz ancaq yeganə hüquqi şəxs ilə məşğul olursunuz. Bütün bunlar nəqliyyatın nəql edilməsində və dəmir yolu daşınmalarında, kombinasiyaların qurulmasında mühüm rol oynayır.